Sociaal krediet

Meer informatie over het sociaal krediet

De Sociale Banken Nederland, ook wel bekend als SBN, is een samenwerkingsverband tussen verschillende kredietbanken. Zoals de naam al aangeeft heeft de instelling een sociaal karakter zonder winstoogmerk. Het is ervoor bedoeld om de mensen te helpen.

De Sociale Banken Nederland kan u op meerdere manieren van dienst zijn:

 • Informatie over alles wat met leningen te maken heeft.
 • Advies over wat u maximaal kunt lenen.
 • Aanbieden van een sociale lening.

Bij de SBN zijn niet alle soorten leningen beschikbaar. Het doorlopend krediet is niet iets waar de SBN zich mee inlaat. Men heeft als doel dat u de lening ook weer zo snel mogelijk weer aflost. Men biedt dus alleen een persoonlijke lening aan.

Een sociale lening, via één van de SBN-leden, is bestemd voor mensen:

 • met lagere inkomens (tot 130% van het bruto minimum loon),
 • met een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of;
 • met problematische schulden en/of;
 • die bij een andere kredietverstrekker niet terecht kunnen en/of;
 • die op grond van hun leeftijd geen krediet krijgen en/of;
 • met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Voorwaarden sociale krediet
Niet iedereen kan een lening aanvragen bij een sociale kredietbank. Er zijn regels gesteld die zijn vastgelegd in de Wet op het Consumentenkrediet en de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Deze stellen dat de gemeentelijke kredietbanken alleen leningen verstrekken aan mensen die een bruto inkomen hebben tot maximaal 130% van het wettelijk minimumloon. Dit komt erop neer dat het bruto maandinkomen exclusief vakantiegeld niet meer dan € 1.829,88 mag bedragen.

Dat betekent niet dat als u meer verdiend niet in aanmerkingen kunt komen voor een sociale krediet. Een kredietbank mag ook aan personen met een hoger inkomen een lening verstrekken als één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • de aanvrager heeft een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • de aanvrager heeft problematische schulden
 • de aanvrager kan zonder extra zekerheden door de overheid of een overheidsinstantie geen krediet krijgen
 • de aanvrager kan op grond van zijn leeftijd geen lening krijgen
 • de aanvrager heeft een tijdelijke verblijfsvergunning

U kunt bij uw eigen bank een uittreksel krijgen uit het bkr zodat u kunt zien of u een achterstandsmelding hebt. De kosten voor het uittreksel zijn ongeveer € 4,50. U moet u kunnen legitimeren dus neem een geldig legitimatiebewijs mee naar uw bank. Het uittreksel wordt doorgaans binnen twee weken naar u verzonden. Heeft u twijfels of u aan een voorwaarde voldoet? Neem dan contact op met een kredietbank bij u in de buurt.

Een lening is soms nodig

Een lening kan soms nodig zijn. Het is dan wel goed vóóraf te weten waar u aan toe bent, hoeveel u kunt lenen en hoe u dat bedrag binnen een redelijke termijn kunt aflossen. Dat noemen wij verantwoord lenen. Want geld lenen betekent altijd dat het geleende bedrag inclusief de rente moet worden terugbetaald. Daarom wordt samen met u gekeken naar wat verantwoord en haalbaar is. Uw belang staat voorop!

Als het nodig is zorgt het SBN-lid, naast het verstrekken van de lening, ook voor budgetbeheer en financiële begeleiding om financiële problemen te voorkomen.

Veel gestelde vragen

Wat zijn mijn maandlasten?

Dit is afhankelijk van de bank waar u uw lening afsluit en of er een borgstelling door een gemeente is. De terugbetaling bestaat uit 2 delen: de daadwerkelijke aflossing op de lening plus de rente. Meer informatie hierover kunt u navragen bij uw kredietbank.

Wordt mijn lening geregistreerd?

Ja. Voor iedere lening die in Nederland door kredietverstrekkers (zoals banken, financieringsondernemingen, creditcardmaatschappijen e.d.) wordt verstrekt, vindt toetsing en registratie plaats bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Kredietverstrekkers kunnen zo zien of u nog andere verplichtingen heeft lopen en of u uw kredieten op tijd heeft terugbetaald.
Deze informatie van BKR gebruiken kredietverstrekkers bij de beslissing of ze u wel of niet een lening willen verstrekken. Informatie over het BKR vindt u op www.bkr.nl.

Hoe lang loopt een lening?

Dit kunt u zelf bepalen in overleg met uw kredietverstrekker en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is raadzaam om een lening niet langer te laten lopen dan de periode dat u het artikel, waarvoor u leent, kunt gebruiken. Dus: een lening voor een auto die u vijf jaar denkt te gaan gebruiken, kunt u het beste ook in vijf jaar afbetalen.

Meer informatie